%PM, %23 %751 %2012 %17:%Cze

Oznaczenia literowe kabli i przewodów

Kable i przewody energetyczne mają własne oznaczenie literowe jednoznacznie definiujące materiały z jakich zostały wytworzone. Schemat oznaczenia, różni się z zależności od kraju i czasem producenta, który to umieszcza własne symbole ułatwiające określenie budowy kabla. Poza wypomnianymi wyżej istnieje również międzynarodowy system oznaczeń kabli i przewodów, który w Polsce definiuje norma:

PN-HD 361 S3:2002 Klasyfikacja przewodów i kabli w której podano system oznaczenia zharmonizowanych kabli i przewodów o napięciu znamionowym do 450/750 V. Przedmiotem dokumentu są wyłącznie zharmonizowane typy przewodów lub kabli.

Został wydany do niej dodatek PN-HD 361 S3:2002/A1:2007, w którym do oznaczania przewodów i kabli niezharmonizowanych dopuszczono stosowanie dowolnych symboli klasyfikacyjnych, o ile nie są one sprzeczne z podanymi w HD 361, który ma dotyczyć wyłącznie wyrobów zharmonizowanych.

 

W Polsce najpopularniejsze oznaczenie składa się z następujących elementów:

 

Materiał powłoki

Materiał żyły

Budowa żył

Typ przewodu ruchomego

Zastosowanie

Materiał izolacji

Informacje uzupełniające

 

Materiał powłoki

Y

polwinit

Yn

polwinit o ograniczonym rozprzestrzenianiu się płomienia

N

Tworzywo sztuczne bezhalogenowe

 

 

Materiał żyły

 

miedź

A

aluminium

F

stal miękka

 

 

Budowa żył

D

drut

L

linka

Lg

linka o zwiększonej giętkości

 

 

 

Typ przewodu ruchomego

S

sznur

O

oponowy

On

oponowy o ograniczonym rozprzestrzenianiu się płomienia

 

 

Zastosowanie

M

mieszkaniowy

W

warsztatowy

P

przemysłowy

D

dźwigowy

S

spawalniczy

G

górniczy

do silników głębinowych

 

 

Materiał izolacji

Y

polwinit

G

guma naturalna

Gs

guma silikonowa

X

polietylen

 

 

Informacje uzupełniające

 

izolacja i opona gumowa

Y

izolacja i opona polwinitowa

d

izolacja o zwiększonej grubości

c

izolacja ciepłoodporna

b

oplot z włókna szklanego

u

uzbrojenie

y

osłona polwinitowa

n

przewód samonośny

t

przewód wtynkowy

p

przewód płaski

pp

przewód płaski do przyklejania

żo

z żyłą ochronną

More in this category: Moc czynna bierna pozorna »